Slips

Slips

Ūdenstransporta izcelšanai no ūdens pieejams slips ar īpaši pielāgotu treileri.

Viena no labākajām un kvalitatīvākajām iespējām izcelt ūdenstransportlīdzekli no ūdens ir izcelšana ar slipu un treileri. Šī izcelšanas tehnika neizraisa ūdenstransportlīdzekļa korpusa, tā krāsas un vakuma bojājumus, kā arī pasargā korpusu no saspiešanas, kuru var radīt celšanā ar stropēm. Maksimālais ūdenstransportlīdzekļa svars – 35 tonnas, iegrime – 2,5 m.